Monday, April 18, 2011

Nog prestasies

Carissa het onlangs aan ‘n debat-kompetisie deelgeneem en die volgende sertifikate huis toe gebring:

Debating Award 2011

Die eerste een was vir hulle span, en die tweede een was haar persoonlike prestasie as “stand out debater”, selfs al het haar span nie eerste gekom nie:

Debating Award 2011 2

Sien julle nou teen wie ons elke dag moet debatteer?  Sy ken haar storie…

No comments:

Post a Comment